Добре дошли в моя сайт уважаеми бизнесмени!

        В него няма да Ви смъквам звезди от небето, сред които би трябвало да бъдем и ние от счетоводна къща „Баланс“. Няма да Ви отегчавам с подробни описания на множеството дейности, които по закон сме длъжни да извършваме като счетоводители на регистрирана и действаща фирма. Но още в началото искам да насоча вниманието Ви към най-важното.

        Всички знаят, че воденето на счетоводството във фирмите е задължително. Кой да води Вашето счетоводство е Ваше право на избор. Можете да изградите собствена счетоводна структура или да сключите договор с външна счетоводна фирма, каквато е счетоводна къща „БАЛАНС“.

        И при двата случая ще плащате пари за тези услуги, но за да направите своя информиран избор прочетете до края този раздел и следващия раздел ЗА НАС.

        В периода след 2000 г. все повече фирми са принудени да търсят оптимизиране на своите дейности и да намаляват разходите си, като все по-често отдават своите бизнес процеси на външни специалисти и аутсорсинг фирми. И това не е случайно.

По-високо качество на счетоводните услуги:

  • Трудност при избора на висококвалифициран счетоводител, който успоредно с качествено водене на счетоводството ще може компетентно и гъвкаво да съдейства на собственика на фирмата по въпросите на данъчната оптимизация. Освен това в счетоводната практика често възникват нетрадиционни и сложни казуси, които не са по силите на редовия оперативен счетоводител, но за висококвалифицираните и опитни специалисти в счетоводната къща това е ежедневие.

  • Данъчното и счетоводното законодателство стават все по-сложни, все по-често някои фирми стават обект на специално внимание на данъчните служби и са обект на специални проверки, което изисква вещи и опитни счетоводители, за да се справят със ситуацията.

  • Договорена гаранция и отговорност, която носят счетоводните фирми ако пропуснат срокове, неправилно обработят данни, не защитят поверителна информация и др.

  • Управление на риска в бизнеса.

  • Счетоводната къща по същността си е корпоративен счетоводител на обслужваната фирма и има по-високо ниво на умение на специалистите и техният опит е по-универсален.

 

Значително по-ниска стойност на разхода за счетоводни услуги:

        За създаването на подходящи условия за самостоятелен счетоводен отдел на дадена фирма, както и за екип на счетоводна къща са необходими едни и същи разходи:

  • Първоначални – за обособено помещение (наето или собствено), оборудване на работни места, офис техника, специализиран софтуер и пр.

  • Текущи – заплати, допълнителни възнаграждения и премии за счетоводители; социални и здравноосигурителни вноски; отпуски и болнични; канцеларски материали и офис консумативи; осветление; отопление (охлаждане) и пр. разходи за нормално протичане на работния процес.

        Тези разходи са изцяло за сметка на счетоводната къща  и след това се разпределят на части върху всички фирми-клиенти, в резултат на което разхода за всяка отделна фирма е значително по-малък, от което се намалява и себестойността на счетоводните услуги, а от там и цената, която ще заплатите Вие, като бъдещ клиент.

        Знаем, че клиентите ни искат най-доброто за фирмата си и се нуждаят от индивидуално отношение към специфичните въпроси на бизнеса им, затова сме създали ефективен работен процес в който им предлагаме нашия многогодишен опит и знания и поддържаме ясна и редовна комуникация. По този начин Ви спестяваме време да развивате бизнеса си вместо да изучавате счетоводното и данъчно законодателство.

        Правейки бизнес, никога не забравяйте какво е казал бащата на счетоводството Лука Пачоли: „Където няма порядък, там започва безпорядък“. Безпорядъка във Вашето счетоводство според него, ще доведе до това, че „парите Ви ще се разхвърчат като мухи“.
Много е прав …. повярвайте ми, това съм го видяла с очите си.

        Счетоводството е сериозна наука като всички останали и е професия за знаещи и можещи хора. Много често в интернет пространството се отправят послания за водене на качествено счетоводство на ниски цени. Знайте, че всяка стока или услуга с ниска цена е винаги некачествена! За съжаление това разбирате, когато дойде първата сериозна ревизия на фирмата Ви и е твърде късно да оправите сметките си.

        Ако сте в беда след такава ревизия или по друг повод и търсите помощ, ще Ви помогнем!