Казвам се Светла Тодорова и в моя професионален път следвах препоръката на БАЩАТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО – ЛУКА ПАЧОЛИ: „Ако сте слаб счетоводител, ще ръководите своя бизнес на сляпо и ще страдате от загуби, затова работете усърдно и полагайте усилия да станете добър счетоводител!“.

        Аз съм дипломиран магистър по счетоводство със специалност „СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ“ във ВФСИ „Д. А. ЦЕНОВ“- гр. Свищов през 1987 г.  Имам десет годишен преподавателски опит по пазарна икономика, маркетинг и право.

        Като високо организирана личност и отлично подготвен счетоводител-икономист, през 1996 г. основах една от първите счетоводни фирми в Габрово – счетоводна къща „БАЛАНС“.

        Счетоводството е фундамента на всеки бизнес. Ние предлагаме за Вас професионална работа, прецизност и конфиденциалност. Обслужваме клиентите си от собствен модерен офис, оборудван с необходимата съвременна техника и софтуер. Той е разположен в бизнес сграда в идеалния център на Габрово в близост до всички административни и банкови офиси.

        Счетоводна къща „БАЛАНС“ извършва пълно счетоводно обслужване на фирми и самоосигуряващисе лица (лекари, адвокати и др. свободни професии). В работата си широко използваме новите технологии и софтуера, което ни спестява време и ни позволява повече комуникации  с клиентите, по-високо качество и бързина на услугите.

        С течение на времето установих, че за воденето на професионално и безупречно счетоводство не е достатъчно само стриктно спазване на законовите норми.

        ПРЕДИ ВСИЧКО СА НУЖНИ ДВЕ ВАЖНИ НЕЩА:

1. Да можеш да правиш бърз икономически анализ на изследваният обект и казус на база на събраната и обработена счетоводна и статистическа информация.
2. Да познаваш отлично дейността и особеностите на обслужваната фирма, както и спецификата на стопанската област, в която се развива.

        Воденето на фирменото счетоводство по този начин, ще бъде основата за постигане на желаните от Вас бъдещи печалби.

        Ако изберете моята счетоводна къща, със сключването на договора за абонаментно счетоводно обслужване, фирмата Ви вече има своя ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ в мое лице, който е на Ваше разположение (дори и в почивните дни) при вземането на всяко важно управленско решение, изискващо становището му.

        Главният счетоводител организира и контролира цялостното счетоводно и финансово представяне на Вашата фирма, затова той трябва да знае и да може.

        Аз и моят екип (100% с висше образование) имаме знанията и опита за да Ви осигурим отлично обслужване и да задоволим Вашите изисквания следвайки нашата основна цел: висок стандарт на качеството на нашите услуги, гарантиращи счетоводна защита на Вашия бизнес, осигуряване на законност и индивидуален подход при спазване на строга конфиденциалност и постигане на дългосрочни и лоялни бизнес отношения. Бих искала да отбележа, че имаме клиенти от основаването на счетоводната фирма.

        Макар и рядко при необходимост привличаме външни експерти и консултанти, с помощта на които намираме най-доброто решение на Вашите казуси.

        Моят персонал е избиран на принципа на „Конкурсното начало“ и притежава задълбочени знания и дългогодишен опит. Работата му е специализирана в две направления:

1. Сектор „Счетоводство“
2. Сектор „ТРЗ“