ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

 • Предлагаме достъпно и модерно счетоводство с гарантирано качество, сигурност, лоялност и конфиденциалност.
 • Имаме перфектна обезпеченост с необходимия софтуер и надеждни информационни системи.
 • Работим в собствен и модерен офис с идеална локация в центъра на гр. Габрово, в удобна близост до всички административни, юридически и банкови институции.
 • Сключваме договори не на всяка цена, а само при наличието на взаимно доверие между страните.
 • Не водим формално счетоводство, а обслужваме ограничен брой фирми съответстващ на нашият капацитет.
 • Обслужваме различни по мащаб клиенти от всички сектори, независимо в коя част на България се намират.
 • За улеснение на бизнеса работим в тясно сътрудничество с клиентите си и често ги посещаваме на място.
 • Своевременно уведомяваме клиентите си за всички важни промени в законодателството, касаещи бизнеса им.
 • Умеем да защитим интересите на клиентите си и осигуряваме данъчна защита.
 • Носим отговорност за наложените глоби и санкции на фирмата поради допуснати наши грешки.
 • Организираме и поддържаме перфектен счетоводен архив.
 • Осигуряваме данъчна и юридическа защита, което ще Ви гарантира сигурност и спокойствие.
 • Извършваме икономически анализ на дейността, правим прогнози и даваме съвети за подобряване на Вашия бизнес.
 • Осигуряваме защита на Вашите финансови и бизнес интереси и правим предложения за оптимизация на печалбите Ви, съобразени с всички икономически параметри.
 • Решаваме Вашите финансово-счетоводни проблеми, винаги и навсякъде, дори и в почивните дни.